מאזנת הורמונאלית.


טיפול באקנה הורמונאלי באמצעות פורמולת אקנקסט לטיפול באקנה