מבריאה ומטפלת בפצעים ובעור הפגום.


מטפלת בפצעים בפנים ומבריאה אותם